Υπηρεσιες


Εφαρμογή θερμομόνωσης με πιστοποιημένα υλικά και συνεργεία


  1. Τοιχοποιΐα
  2. Κόλλα θερμομονωτικών πλακών
  3. Εξηλασμένη πολυστερίνη
  4. Οπλισμένο επίχρισμα
  5. Πλέγμα
  6. Σοβάς