Θερμομόνωση

Τα οφέλη της θερμομόνωσης

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος αριθμός ιδιωτών αντιλαμβάνεται ότι η θερμομόνωση αποτελεί μια επιλογή με πολλαπλά οφέλη.

Τι είναι όμως η εξωτερική θερμομόνωση;

Με τον όρο εξωτερική θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψη εννοούμε την τοποθέτηση καταλλήλου θερμομονωτικού υλικού στην εξωτερική πλευρά ενός κτιρίου, το οποίο επικαλύπτεται και προστατεύεται από ειδικά κονιάματα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κτιρίου από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι:

Προστασία του περιβάλλοντος

Με την θερμομόνωση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.

Ταυτόχρονα η θερμομόνωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω μείωσης των καυσαερίων ως αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης καυσίμων για την θέρμανση των κτιρίων.

Μείωση του κόστους θέρμανσης

Θερμομονώνοντας το εξωτερικό περίβλημα ενός κτιρίου περιορίζονται οι θερμικές απώλειες των θερμαινόμενων χώρων με αποτέλεσμα την μειωμένη ανάγκη για χρήση συστήματος θέρμανσης και κατ’ επέκταση την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Έχει εκτιμηθεί ότι με την θερμομόνωση ενός συνηθισμένου κτιρίου μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και 45% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του

Δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης

Η αίσθηση θερμικής άνεσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του αέρα στο χώρο αλλά και από την θερμοκρασία των επιφανειών που τον περιβάλλουν.

Σε μη μονωμένους χώρους είναι συνηθισμένο φαινόμενο να αισθάνεται κανείς ψύχος παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο είναι υψηλή.

Ο λόγος είναι η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων κατά την επαφή του θερμού αέρα με τις ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.

Μονώνοντας το κτίριο οι τοίχοι διατηρούν θερμοκρασία που διαφέρει σε μικρό βαθμό από την θερμοκρασία του αέρα με αποτέλεσμα την αποφυγή της δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων.

Εξάλειψη της πιθανότητας δημιουργίας μούχλας ή άλγης στους εσωτερικούς τοίχους

Σε κτίρια χωρίς θερμική προστασία εμφανίζεται συχνά υγρασία συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν οι υδρατμοί του αέρα έρχονται σε επαφή με τοίχους που έχουν θερμοκρασία χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου και συμπυκνώνονται. Συνέπεια της υγρασίας συμπύκνωσης είναι η δημιουργία γκρίζων κηλίδων στους τοίχους λόγω της ανάπτυξης μούχλας και της προσκόλλησης σκόνης στις υγρές επιφάνειες.

Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων επιτρέπει στους τοίχους να διατηρούν υψηλότερη θερμοκρασία από την θερμοκρασία δρόσου αποτρέποντας την εμφάνιση του φαινομένου και όλων των ανεπιθύμητων συνεπειών του.

Μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού υγρασίας στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων των κατασκευών.

Σε χώρους με υψηλή υγρασία παρατηρείται διάχυση υδρατμών μέσω των δομικών στοιχείων προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Σε ψυχρούς αμόνωτους τοίχους οι υδρατμοί υγροποιούνται στο εσωτερικό τους προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Η εξωτερική θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των τοίχων αποτρέποντας την υγροποίηση των υδρατμών και των προβλημάτων που αυτή μπορεί να προκαλέσει.

Προστασία των δομικών στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις.

Η θερμομόνωση προστατεύει τα εξωτερικά δομικά στοιχεία από τις θερμικές καταπονήσεις μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας ρωγμών και σχισμών στα εξωτερικά επιχρίσματα.

Ζητήστε προσφορά

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή της θερμομόνωσης με πιστοποιημένα υλικά και συνεργεία