ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ

Κωδικός : ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ
Περιγραφή:

Οδηγός ποτηροτρύπανου για ποτυροτρύπανα άνω 30mm.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

Τιμή: 0,00 €

1-5 εργάσιμες

Ποσότητα: